ПОЛУФИНАЛ Чемпионата г.Ухты по шахматам - 2007
Участник р движение по турам очки место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Абзалов И КМС 1 21 2 13 3 7 3,5 3 4 2 4,5 5 5 4            
2 Егошин Н КМС 1 22 2 12 3 6 3,5 4 4 1 4,5 30 5,5 8            
3 Зырянов Л КМС 1 23 2 10 3 39 3,5 1 4.5 15 5 4 5 30            
4 Риккинен С КМС 1 24 1,5 18 2,5 11 3 2 4 9 4,5 3 5 1            
5 Изгаршев А I 1 25 1,5 15 2,5 17 3 32 3.5 8 4 1   14            
6 Кадыров Ф I 1 26 2 34 2 2 2 17 2 21 2,5 24 3,5 27            
7 Смирнов И I 1 27 2 19 2 1 3 12 3 30 3,5 16 4,5 36            
8 Вокуев А I 1 29 1 9 2 23 3 21 3.5 5 4 15 4 2            
9 Гребенщиков Ф I 0 30 1 8 2 24 3 34 3 4 4 19 4 17            
10 Калиничев Г I 1 31 1 3 2 26 3 41 3.5 14 4 17 5 16            
11 Канев С I 1 32 1,5 30 1,5 4 2 20 2 17 3 39 4 26            
12 Караваева Д I 1 33 1 2 2 31 2 7 3 24 4 21 4 15            
13 Лапшин С I 1 13 1 1 1 30 2 33 2.5 32 2,5 36 3,5 23            
14 Рубцов А I ½ 16 ½ 17 1,5 25 2,5 42 3 10 4 26   5            
15 Руденко В I 1 36 1,5 5 2,5 18 3,5 6 3.5 3 4 8 5 12            
16 Саслина К I ½ 14 ½ 40 1,5 34 2,5 38 3.5 42 4 7 4 10            
17 Федотов А I ½ 40 1,5 14 1,5 5 2,5 40 3.5 11 4 10 5 9            
18 Харин В I 1 37 1,5 4 1,5 15 2 11 2 26 3 41 4 19            
19 Бенс С II 1 38 1 7 2 40 2 8 3 41 3 9 3 18            
20 Блинников И II 0 39 0 32 0 36 0 29 1   2 31 3 29            
21 Выборов А II 0 1 1 35 1 32 2 35 3 6 3 12 4 37            
22 Дритов П II 0 2 1 33 1,5 38 1,5 15 2.5 39 2,5 43 3,5 40            
23 Иванова Д II 0 3 0 42 0 8 1 30 2 33 2,5 27 2,5 13            
24 Казин В II 0 4 1 37 1 9 2 36 2 12 2,5 6 2,5 42            
25 Каширин А II 0 5 ½ 36 0,5 14 0,5 13 0.5 28 1,5   1,5 35            
26 Кондрашкин М II 0 6 1 41 1 10 2 39 3 18 3 14 3 11            
27 Коршунов Е II 0 7 0 38 0 33 1 22 2 34 2,5 23 2,5 6            
28 Лебедев Д II -   0 31 0 37 0 25 1 25 1 33 1 38            
29 Манцерова Л II 0 8 0 39 1 35 1 43 1 37 2 34 2 20            
30 Мартынов Д II 1 9 1,5 11 2,5 13 3 5 4 7 4,5 2 5,5 3            
31 Мкртчян А II 0 10 1 28 1 12 1 14 1.5 35 1,5 20 2,5 41            
32 Ольховский А II 0 11 1 20 2 21 2 9 2.5 13 3,5 42 4 43            
33 Осташов М II 0 12 0 22 1 27 1 23 1 23 2 28 2 39            
34 Отрошенко Н II 1 41 1 6 1 16 1 26 1 27 1 29 2              
35 Петросян А II 0 13 0 21 0 29 1   1.5 31 1,5 40 2,5 25            
36 Романов Е II 0 15 ½ 23 1,5 20 1,5 18 2.5 40 3,5 13 3,5 7            
37 Семенов В II 0 18 0 24 1 28 1 28 2 29 3 38 3 21            
38 Суровцев А II 0 19 1 27 1,5 22 1,5 19 1.5 43 1,5 37 2,5 28            
39 Турчак К II 1 20 2 29 2 3 2 10 2 22 2 11 3 33            
40 Федотова К II ½ 17 16 1,5 19 1,5 16 1.5 36 2,5 35 2,5 22            
41 Цыпленков А II 0 34 0 26 1   2 31 2 19 2 18 2 31            
42 Попов С II -   1 23 1,5 43 2,5 24 2.5 16 2,5 32 3,5 24            
43 Козинов Ю I     -   0,5 42 1,5 27 2,5 38 3,5 22 4 32            
Главный судья Зименко Б.С.
Главный секретарь Трофимова О.А.
[ ]
Hosted by uCoz